Menu

A+ A A-


Nyhedsbrev nr 4 2017

Arrangementskalender

Nr. 4 - 2017

 

Landsskuet 2017

Holdes 29. juni – 1. juli 2017 i Herning. Følg med i nyhederne fra skuet her: http://landsskuet.dk/

 

Dyrskuer 2017

Oversigt over dyrskuerne i Danmark findes på Landbrugsinfo. Her kan de gældende sundhedsregler også findes: https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/sider/dyrskueliste-danmark.aspx

 

 

Mulighed for dispensation til at flytte kød- kvæg fra det højprævalente til det lavpræ- valente salmonella-område

Ny dispensationsprocedure gør det nemmere for renracede kødkvægsbesætninger at få lov til at flytte dyr fra det højprævalente til det lavpræva- lente salmonella-område.

 

Forekomsten af Salmonella Dublin er meget lav blandt renracet kødkvæg. Derfor har SEGES ar- bejdet intenst på en generel dispensationsmulig- hed for kødkvægsproducenter til at flytte dyr fra det højprævalente til det lavprævalente salmo- nella-område. Denne mulighed har Fødevaresty- relsen netop meddelt er vedtaget – gældende fra den 19. juni 2017.

 

Hvem gælder det, og hvad kræves?

Der ændres således på de krav, som gælder dis- pensationer for flytning fra det højprævalente til det lavprævalente område efter Bekendtgørelsen for salmonella i kvæg m.m. Ændringen gælder for dyr fra renracede kødkvægsbesætninger. Der skal stadig søges dispensation ved flytninger, men der stilles fremover ikke krav om udtagning af blod- prøver fra sælger- og modtagerbesætningen hhv. før og efter flytningen og heller ikke krav om do- kumentation for, at der ikke er aftagere i det

 

højprævalentet område. Man kan blot skrive en kortfattet mail til Fødevarestyrelsens veteri- nærenhed med f.eks.:

 

CHR, navn og adresse i det højprævalente salmo- nella-område ønsker hermed tilladelse til at flytte dyr CKR, … til CHR, navn og adresse i det lavpræ- valente område.

 

Det er dog fortsat et krav, at sælgerbesætningen skal have været i salmonellaniveau-1 i 9 måneder forinden flytningen. Modtagerbesætningen kommer ikke, som det heller ikke er tilfældet nu, i niveau-2, når de modtager dyrene.

 

Fødevarestyrelsens baggrund for beslutningen Renracede kødkvægsbesætninger flytter ofte voksne dyr, avlstyre. Flytninger fra og mellem disse besætninger foregår imidlertid hovedsage- ligt i et lukket system – dvs. til andre besætninger med dyr af samme race. Da forekomsten af posi- tive kødkvægsbesætninger samtidig er så lav – og på samme niveau i både det høj- og lavprævalen- te område – er risikoen for øget spredning mel- lem disse besætninger meget lille. I øjeblikket er der under 0,5 % renracede kødkvægsbesætninger i niveau-2. Derfor vurderer Fødevarestyrelsen, at ændringen ikke vil øge risikoen for smitte til an- dre besætninger eller forringe fødevaresikkerhe- den.

Log Ind eller Registrer